Транспортиране на дърва с бус

Малко интересен случай, клиент ни повика да превозим стари дървении, които ще са за огрев на къщата му – София – Сливница.
Буса е пълен догоре. Не епроблем и за такива услуги да ни повикате, насреща сме.

Можем да превозим за вас, пелети, палети с товар или стока, дърва, строителни материали, багаж и много други.

0876 728 218